KORNPRISER PÅ SKIPTVET MØLLE SA

Se gjeldende kornpriser hos Felleskjøpet  minus stedskorrigering. Stedskorrigeringen på forhvete, bygg og havre er 5 øre. 6 øre på mathvete.

Prisene gjelder korn av basiskvalitet levert Skiptvet Mølle SA.

Prisene er ikke fratrukket markedsreguleringstrekk eller analyse/avregningskostnader.

Man kan også holde seg oppdatert på ukens kornpris

 

MYKOTOKSINER 

Mykotoksiner er et problem, og vi anbefaler alle til å klikke seg inn på og benytte beregningsmodellen VIPS (Varsling Innen Planteskadegjørere) for et sannsynlig mykotoksinnivå på den enkelte gård.

Bioforsk ønsker å kartlegge hvilke vær- og dyrkingsforhold som øker risikoen for utvikling av soppgifter (mykotoksiner) i korn. For å kunne gjennomføre dette har vi behov for et stort datagrunnlag.

 DON

Det blir foretatt måling av DON-innhold i alle mathvete partier. Matkorn skal ikke inneholde mer enn 1250 qg DON pr. kg korn. Les mer i Felleskjøpets kornguide.

Transport

Trenger du transport? Se korntransport